Hoàn thiện đồng bộ hệ thống chính sách thuế phù hợp với các tiêu chuẩn quốc tế

Hoàn thiện đồng bộ hệ thống chính sách thuế phù hợp với các tiêu chuẩn quốc tế

Theo ông Nguyễn Quang Tiến - Phó trưởng Ban thường trực Ban cải cách và Hiện đại hoá (Tổng cục Thuế), từ nay đến năm 2030, hệ thống thuế được cải cách toàn diện cả về chính sách thuế và quản lý thuế. Trong đó, hệ thống chính sách thuế được hoàn thiện đồng bộ phù hợp với các tiêu chuẩn của hệ thống thuế tốt theo thông lệ quốc tế.
Cải cách, hiện đại hoá hành chính trên tất cả các lĩnh vực của ngành Tài chính

Cải cách, hiện đại hoá hành chính trên tất cả các lĩnh vực của ngành Tài chính

Trong năm 2022, Bộ Tài chính tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính nhằm triển khai đồng bộ và toàn diện từ công tác thể chế, cải cách thủ tục hành chính đến hiện đại hoá hành chính trên tất cả các lĩnh vực tài chính. Từ đó, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển, đáp ứng tốt nhất yêu cầu của tổ chức, cá nhân trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tài chính.
Nâng cấp Hệ thống TABMIS, đáp ứng yêu cầu cải cách, hiện đại hoá hệ thống Kho bạc Nhà nước

Nâng cấp Hệ thống TABMIS, đáp ứng yêu cầu cải cách, hiện đại hoá hệ thống Kho bạc Nhà nước

Nâng cấp và mở rộng Hệ thống thông tin quản lý ngân sách và kho bạc (TABMIS) thành hệ thống thông tin quản lý ngân sách và kế toán nhà nước số (VDBAS) là nội dung trọng tâm Kho bạc Nhà nước (KBNN) tập trung thực hiện trong thời gian tới, nhằm đáp ứng yêu cầu cải cách, hiện đại hoá hệ thống.
Bộ Tài chính lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm trong cải cách hành chính

Bộ Tài chính lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm trong cải cách hành chính

Với vai trò là Bộ quản lý đa ngành, đa lĩnh vực, trong đó có nhiều lĩnh vực liên quan trực tiếp đến người dân, doanh nghiệp, quan điểm của Bộ Tài chính là lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm để phục vụ. Đây chính là động lực để toàn ngành Tài chính không ngừng cải cách hành chính để tạo thuận lợi hơn nữa cho doanh nghiệp, người dân.
91 năm Ngày thành lập Đảng: Đảng ta thật là vĩ đại!

91 năm Ngày thành lập Đảng: Đảng ta thật là vĩ đại!

Trải qua 91 năm, Đảng ta do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập và rèn luyện đã lãnh đạo nhân dân ta vượt qua muôn ngàn khó khăn, thử thách, làm nên những kỳ tích vĩ đại trong lịch sử dân tộc, đóng góp xứng đáng vào phong trào cộng sản và công nhân quốc tế, vì hoà bình và tiến bộ của nhân loại.
Cơ cấu lại nền kinh tế, đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá trên nền tảng khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo

Cơ cấu lại nền kinh tế, đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá trên nền tảng khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo

Đổi mới mạnh mẽ và có hiệu quả mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế, đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá trên nền tảng khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo và nguồn nhân lực chất lượng cao; Xây dựng, hoàn thiện đồng bộ thể chế phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa đầy đủ, hiện đại, hội nhập.
Cải cách, hiện đại hoá quản lý thuế: Đồng hành cùng ngành Tài chính

Cải cách, hiện đại hoá quản lý thuế: Đồng hành cùng ngành Tài chính

Đồng hành cùng với chặng đường 75 năm đổi mới và phát triển của ngành Tài chính, những năm qua, bên cạnh nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước, ngành Thuế đã đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính thuế theo hướng đơn giản, rõ ràng, minh bạch nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế. Những cải cách này của ngành Thuế được cộng đồng doanh nghiệp, người dân và xã hội đánh giá cao. Tuy nhiên, trong bối cảnh nền kinh tế trong và ngoài nước giai đoạn tới có những cơ hội, thách thức đan xen đòi hỏi ngành Thuế cần tiếp tục đổi mới để bắt kịp xu hướng phát triển trên thế giới và cải cách được xem như con đường tất yếu để xây dựng ngành Thuế phát triển hiện đại, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.