VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585

[Infographic] Kết quả cải cách thủ tục hành chính của Bộ Tài chính thời gian qua

Triển khai các nhiệm vụ Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao về cải cách hành chính và thủ tục hành chính, trong thời gian qua (tháng 1/2017-8/2018), Bộ Tài chính đã ban hành các chương trình, kế hoạch với các nhiệm vụ cụ thể, hướng dẫn các đơn vị tổ chức triển khai một cách đồng bộ và toàn diện đối với tất cả các lĩnh vực.

[Infographic] Xếp hạng gánh nặng chi phí 8 nhóm thủ tục hành chính

[Infographic] Dấu ấn 10 năm mở rộng địa giới hành chính Thủ đô

[Infographic] Biến động bộ máy hành chính Hà Nội sau 10 năm sáp nhập ra sao?

[Infographic] Những điều cấm với công dân khi làm thủ tục hành chính

[Infographic] Kết quả cải cách thủ tục hành chính của Bộ Tài chính thời gian qua - Ảnh 1
THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM