VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Liên hệ quảng cáo, phát hành: 0912 170503 | Hotline: 0987 828585

[Infographic] Thu nộp về cho ngân sách nhà nước 814,5 tỷ đồng từ thanh tra tài chính

Theo thông báo của Bộ Tài chính, trong quý I/2021, Thanh tra Bộ Tài chính và các đơn vị có chức năng thanh tra chuyên ngành thuộc Bộ Tài chính đã thực hiện 6.388 cuộc thanh tra, kiến nghị xử lý về tài chính 12.454 tỷ đồng, thu nộp ngân sách nhà nước 814,5 tỷ đồng.

[Infographics] Kiến nghị xử lý hàng chục nghìn tỷ qua công tác thanh tra tài chính

[Infographics] 9 tháng, ngành Bảo hiểm xã hội thanh tra đạt 59,09% kế hoạch

[Infographics] Nhìn lại công tác thanh tra, kiểm tra trong lĩnh vực thuế 6 tháng đầu năm

[Infographic] Thu nộp về cho ngân sách nhà nước 814,5 tỷ đồng từ thanh tra tài chính  - Ảnh 1
THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM