VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Hotline: 0987 828585

[Infographics] Kết quả thanh tra, kiểm tra thuế 6 tháng đầu năm 2021

Trong 6 tháng đầu năm 2021, toàn ngành Thuế tiếp tục nâng cao hiệu quả thanh tra, kiểm tra thuế. Cụ thể, ngành Thuế đã tiến hành 32.209 cuộc thành tra, kiểm tra thuế, kiến nghị xử lý trên 22.963 tỷ đồng...

[Infographics] Quản lý rủi ro trong quản lý thuế đối với cá nhân nộp thuế ra sao?

[Infographics] Thu ngân sách qua công tác thanh tra, kiểm tra thuế đạt 1.139,8 tỷ đồng

[Infographic] Những nhóm đối tượng được gia hạn nộp thuế, tiền thuê đất

[Infographics] Kết quả thanh tra, kiểm tra thuế 6 tháng đầu năm 2021 - Ảnh 1
THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM