VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Hotline: 0987 828585

[Infographics] Tiêu chí đối với tổ chức cung cấp giải pháp hóa đơn điện tử

Để được cung cấp giải pháp hóa đơn điện tử và trở thành tổ chức cung cấp dịch vụ nhận, truyền, lưu trữ dữ liệu hóa đơn điện tử, các tổ chức phải đáp ứng một số tiêu chí nhất định quy định tại Thông tư số 78/2021/TT-BTC hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 123/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định về hóa đơn, chứng từ.

[Infographics] Đã có 72.744 tỷ đồng tiền thuế và tiền thuê đất được gia hạn

[Infographics] Thu nội địa do ngành Thuế quản lý trong 7 tháng đầu năm

[Infographics] 4 bước triển khai kết nối thông tin giữa cơ quan thuế với sàn thương mại điện tử

[Infographic] Doanh nghiệp hưởng lợi gì khi sử dụng hóa đơn điện tử?

[Infographics] Tiêu chí đối với tổ chức cung cấp giải pháp hóa đơn điện tử - Ảnh 1
THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM