Bộ Tài chính luôn hoàn thành Chương trình xây dựng pháp luật với tỷ lệ cao

Bộ Tài chính luôn hoàn thành Chương trình xây dựng pháp luật với tỷ lệ cao

Dù số lượng văn bản mà Bộ Tài chính được giao chủ trì thường rất lớn, nhiều nội dung phức tạp, nhưng những năm qua, Bộ Tài chính luôn hoàn thành Chương trình xây dựng pháp luật với tỷ lệ cao. Việc triển khai thực hiện nhiệm vụ xây dựng pháp luật theo những định hướng và giải pháp đồng bộ đã tạo chuyển biến căn bản trong việc nâng cao chất lượng văn bản quy phạp pháp luật tài chính, đáp ứng được các tiêu chí về tính đồng bộ, thống nhất, khả thi, công khai và minh bạch.
Xây dựng tiêu chuẩn, tiêu chí, quy trình lựa chọn quy hoạch hệ thống cảng hàng không toàn quốc

Xây dựng tiêu chuẩn, tiêu chí, quy trình lựa chọn quy hoạch hệ thống cảng hàng không toàn quốc

Văn phòng Chính phủ cho biết, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành vừa có ý kiến đối với kiến nghị của Bộ Giao thông - Vận tải về phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng hàng không, sân bay toàn quốc thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Phó Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Giao thông - Vận tải chuẩn bị các nội dung của Quy hoạch báo cáo Thường trực Chính phủ, trong đó nêu rõ việc xây dựng tiêu chuẩn, tiêu chí, quy trình lựa chọn quy hoạch hệ thống cảng hàng không.
[Infographics] Tiêu chí đối với tổ chức cung cấp giải pháp hóa đơn điện tử

[Infographics] Tiêu chí đối với tổ chức cung cấp giải pháp hóa đơn điện tử

Để được cung cấp giải pháp hóa đơn điện tử và trở thành tổ chức cung cấp dịch vụ nhận, truyền, lưu trữ dữ liệu hóa đơn điện tử, các tổ chức phải đáp ứng một số tiêu chí nhất định quy định tại Thông tư số 78/2021/TT-BTC hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 123/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định về hóa đơn, chứng từ.
[Infographics] Tiêu chí để các tỉnh, thành phố đang giãn cách trở lại trạng thái bình thường mới

[Infographics] Tiêu chí để các tỉnh, thành phố đang giãn cách trở lại trạng thái bình thường mới

Bộ Y tế đang lấy ý kiến dự thảo Hướng dẫn lộ trình trở lại trạng thái bình thường mới và triển khai các hoạt động kinh tế, xã hội tại các địa phương đang thực hiện Chỉ thị 16. Theo dự thảo này, lộ trình trở lại trạng thái bình thường mới được xác định căn cứ trên tiêu chí tiên quyết và tiêu chí động.