VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585

[Infographics] Tình hình đăng ký doanh nghiệp 11 tháng năm 2020

Theo số liệu của Tổng cục Thống kê về tình hình đăng ký doanh nghiệp, tính chung 11 tháng, cả nước có gần 124,3 nghìn doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng số vốn đăng ký là 1.878,9 nghìn tỷ đồng và tổng số lao động đăng ký là 970 nghìn lao động, giảm 1,9% về số doanh nghiệp, tăng 19,3% về vốn đăng ký và giảm 14,7% về số lao động so với cùng kỳ năm trước.

[Infographics] Chính sách hỗ trợ của Bộ Tài chính đối với người dân và doanh nghiệp

[Infographics] Tình hình hoạt động của doanh nghiệp 9 tháng năm 2020

[Infographics] 4 tháng đầu năm: Số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới giảm 13,2%

[Infographic] Toàn cảnh bức tranh thành lập doanh nghiệp mới năm 2017

[Infographics] Tình hình đăng ký doanh nghiệp 11 tháng năm 2020 - Ảnh 1
THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM