VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Liên hệ quảng cáo, phát hành: 0912 170503 | Hotline: 0987 828585

[Infographics] Tình hình thu, chi ngân sách nhà nước 9 tháng đầu năm 2021

Theo Bộ Tài chính, 9 tháng đầu năm 2021, lũy kế thu ngân sách nhà nước ước đạt 1.077,4 nghìn tỷ đồng, bằng 80,2% dự toán; chi ngân sách nhà nước ước đạt 1.030,5 nghìn tỷ đồng, bằng 61,1% dự toán.

[Infographics] Ngân sách nhà nước ưu tiên chi cho phòng, chống dịch COVID-19 và hỗ trợ người dân

[Infographics] Tăng thu ngân sách hơn 490 tỷ từ kiểm tra sau thông quan

[Infographics] Thu nộp ngân sách nhà nước 5.077.142 triệu đồng qua công tác thanh tra tài chính

[Infographics] Tình hình thu, chi ngân sách nhà nước 8 tháng đầu năm 2021

[Infographics] Tình hình thu, chi ngân sách nhà nước 9 tháng đầu năm 2021 - Ảnh 1
THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM