VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Liên hệ quảng cáo, phát hành: 0912 170503 | Hotline: 0987 828585

[Infographics] Việt Nam thu hút hơn 22 tỷ USD vốn FDI trong 9 tháng đầu năm

Theo số liệu của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, tính đến ngày 20/9, tổng vốn đăng ký cấp mới, vốn đăng ký điều chỉnh và giá trị góp vốn, mua cổ phần, mua phần của nhà đầu tư nước ngoài đạt 22,15 tỷ USD, tăng 4,4% so với cùng kỳ năm ngoái.

[Infographics] Hơn 19 tỷ USD vốn FDI vào Việt Nam trong 8 tháng đầu năm

[Infographics] Vốn FDI vào Việt Nam 7 tháng đầu năm đạt 16,7 tỷ USD

[Infographics] Tổng vốn FDI vào Việt Nam đạt gần 15,27 tỷ USD

[Infographics] Tổng vốn FDI vào Việt Nam đạt 14 tỷ USD

[Infographics] Việt Nam thu hút hơn 22 tỷ USD vốn FDI trong 9 tháng đầu năm - Ảnh 1
THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM