VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Liên hệ quảng cáo, phát hành: 0912 170503 | Hotline: 0987 828585

Kiểm tra, thanh tra, xử lý nghiêm các vi phạm quy định về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

Trong Chương trình tổng thể về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2021-2025 theo Quyết định số 1845/QĐ-TTg vừa được ban hành ngày 2/11/2021, Chính phủ giao các bộ, ngành, địa phương xây dựng kế hoạch kiểm tra, thanh tra cụ thể liên quan đến công tác này.

[Infographics] Kiến nghị xử lý tài chính 38.142.034 triệu đồng từ thanh tra, kiểm tra tài chính

[Infographics] Tăng thu ngân sách hơn 490 tỷ từ kiểm tra sau thông quan

[Infographics] Kết quả thanh tra, kiểm tra thuế 6 tháng đầu năm 2021

[Infographics] Thu ngân sách qua công tác thanh tra, kiểm tra thuế đạt 1.139,8 tỷ đồng

Kiểm tra, thanh tra, xử lý nghiêm các vi phạm quy định về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí - Ảnh 1
THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM