[Infographic] 5 nhiệm vụ hiện đại hoá ngành Tài chính trong những tháng cuối năm

PV.

Trong những tháng cuối năm 2020, Bộ Tài chính tập trung triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm về hiện đại hoá cải cách hành chính, nhằm tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp, cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.

[Infographic] 5 nhiệm vụ hiện đại hoá ngành Tài chính trong những tháng cuối năm - Ảnh 1