[Infographic] Đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài 11 tháng đầu năm 2018


Đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài trong 11 tháng năm nay có 125 dự án được cấp mới giấy chứng nhận đầu tư với tổng vốn của phía Việt Nam là 303,6 triệu USD.

[Infographic] Đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài  11 tháng đầu năm 2018 - Ảnh 1