[Infographic] Đầu tư trực tiếp nước ngoài tháng 07/2017


Theo báo cáo của Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ Kế hoạch và Đầu tư), tính đến ngày 20/7, cả nước có 1.378 dự án mới được cấp giấy chứng nhận đầu tư với tổng vốn đăng ký 12,92 tỷ USD, tăng 48,7% so với cùng kỳ năm 2016.

[Infographic] Đầu tư trực tiếp nước ngoài tháng 07/2017 - Ảnh 1