[Infographic] Khuyến nghị nào dành cho nhà đầu tư chứng khoán phái sinh?


Chứng khoán phái sinh là công cụ phòng ngừa rủi ro hiệu quả, đồng thời mang lại cơ hội kiếm lời lớn cho nhà đầu tư trên thị trường với lợi thế đòn bẩy cao. Tuy nhiên, nhà đầu tư cũng cần tìm hiểu kỹ trước khi tham gia thị trường tài chính bậc cao này. Dưới đây là một khuyến nghị dành cho các nhà đầu tư khi tham gia giao dịch chứng khoán phái sinh.

[Infographic] Khuyến nghị nào dành cho nhà đầu tư chứng khoán phái sinh? - Ảnh 1