[Infographic] Lương hưu của lao động nữ được điều chỉnh thêm bao nhiêu?

Theo Hồ Trang/plo.vn

Theo Nghị định 153/2018 có hiệu lực từ ngày 24/12/2018, lao động nữ nghỉ hưu từ 2018-2021 được hỗ trợ thêm tiền tương ứng với thời gian đóng bảo hiểm xã hội và thời điểm bắt đầu hưởng lương hưu như sau:

[Infographic] Lương hưu của lao động nữ được điều chỉnh thêm bao nhiêu?
[Infographic] Lương hưu của lao động nữ được điều chỉnh thêm bao nhiêu? - Ảnh 1