[Infographic] Vì sao số doanh nghiệp tạm dừng hoạt động 2018 tăng đột biến?

Theo Ngọc Điểm - Liên Hương/ndh.vn

Số doanh nghiệp ngừng hoạt động trong năm 2018 tăng gần 50%, riêng tạm ngừng hoạt động không đăng ký hoặc chờ giải thể tăng 63,4%.

[Infographic] Vì sao số doanh nghiệp tạm dừng hoạt động 2018 tăng đột biến? - Ảnh 1