[Infographics] 11.600 doanh nghiệp thành lập mới trong tháng 5/2021

Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, trong tháng 5/2021, cả nước có 11,6 nghìn doanh nghiệp thành lập mới với số vốn đăng ký là 150,6 nghìn tỷ đồng, giảm 22% về số doanh nghiệp, giảm 16,3% về vốn đăng ký so với tháng 4/2021.

[Infographics] 11.600 doanh nghiệp thành lập mới trong tháng 5/2021 - Ảnh 1