[Infographics] 5.861 doanh nghiệp thành lập mới trong tháng 8

T. Anh

Theo số liệu từ Tổng cục Thống kê, trong tháng 8/2021, cả nước có 5.761 doanh nghiệp thành lập mới với số vốn đăng ký 68 nghìn tỷ đồng và số lao động đăng ký 43,4 nghìn người, đều có xu hướng giảm so với tháng trước.

[Infographics] 5.861 doanh nghiệp thành lập mới trong tháng 8 - Ảnh 1