[Infographics] 8.740 doanh nghiệp thành lập mới trong tháng 7/2021

T. Anh

Theo Tổng cục Thống kê, trong tháng 7/2021, cả nước có 8.740 doanh nghiệp thành lập mới với số vốn đăng ký gần 122,8 nghìn tỷ đồng và số lao động đăng ký 71,2 nghìn người.

[Infographics] 8.740 doanh nghiệp thành lập mới trong tháng 7/2021 - Ảnh 1