[Infographics] Bộ Tài chính thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công nguồn vay nước ngoài năm 2020 tại các địa phương

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, thời gian qua, Bộ Tài chính đã triển khai quyết liệt, đồng bộ nhiều giải pháp nhằm thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công nguồn vay nước ngoài năm 2020 tại các địa phương.

[Infographics] Bộ Tài chính thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công nguồn vay nước ngoài năm 2020 tại các địa phương - Ảnh 1