[Infographics] Cơ hội và thách thức của Việt Nam khi triển khai EVFTA

Theo TTXVN

Việc triển khai đồng bộ các biện pháp nhằm tận dụng các cơ hội, đồng thời xử lý tốt những thách thức sẽ đem lại nhiều lợi ích, gia tăng nội lực và tính tự chủ của nền kinh tế, nâng cao vị thế của Việt Nam trong quan hệ với EU và các đối tác.

[Infographics] Cơ hội và thách thức của Việt Nam khi triển khai EVFTA - Ảnh 1