[Infographics] Đảm bảo quyền lợi cho người tham gia BHXH trong dịch bệnh Covid-19

Minh Anh

Trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, BHXH Việt Nam vẫn luôn chủ động thực hiện các giải pháp để đảm bảo quyền lợi tốt nhất cho người tham gia, thụ hưởng chính sách BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp. Nhờ đó, trong 7 tháng đầu năm 2020, công tác phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp đạt nhiều kết quả tích cực.

[Infographics] Đảm bảo quyền lợi cho người tham gia BHXH trong dịch bệnh Covid-19
[Infographics] Đảm bảo quyền lợi cho người tham gia BHXH trong dịch bệnh Covid-19 - Ảnh 1