[Infographics] Điểm nhấn trong công tác cải cách hành chính của Bộ Tài chính

PV.

Trong 6 tháng đầu năm 2020, Bộ Tài chính tiếp tục triển khai nhiều biện pháp cải cách hành chính đồng bộ, mang lại kết quả tích cực, được cộng đồng doanh nghiệp, nhà đầu tư trong và ngoài nước đánh giá cao.

[Infographics] Điểm nhấn trong công tác cải cách hành chính của Bộ Tài chính  - Ảnh 1