[Infographics] Quy mô ảnh hưởng từ chính sách visa sinh viên của Trump

Theo vnexpress.net

Hơn 1,1 triệu người, trong đó có khoảng 24.000 sinh viên Việt, có thể bị ảnh hưởng khi chính quyền Trump yêu cầu sinh viên mang visa F-1 và M-1 về nước nếu chương trình học online 100%.

[Infographics] Quy mô ảnh hưởng từ chính sách visa sinh viên của Trump - Ảnh 1