[Infographics] Tình hình đăng ký doanh nghiệp trong tháng 5 khởi sắc

Theo Thanh Trà/vietnamplus.vn

Cả nước có 10.728 doanh nghiệp thành lập mới với số vốn đăng ký là 112.700 tỷ đồng, tăng 36,1% về số doanh nghiệp và tăng 20,1% về vốn đăng ký so với tháng trước.

[Infographics] Tình hình đăng ký doanh nghiệp trong tháng 5 khởi sắc - Ảnh 1