[Infographics] Tình hình thu, chi ngân sách nhà nước 9 tháng đầu năm 2021

Nội dung: N. Ánh - Thiết kế: T. Anh

Theo Bộ Tài chính, 9 tháng đầu năm 2021, lũy kế thu ngân sách nhà nước ước đạt 1.077,4 nghìn tỷ đồng, bằng 80,2% dự toán; chi ngân sách nhà nước ước đạt 1.030,5 nghìn tỷ đồng, bằng 61,1% dự toán.

[Infographics] Tình hình thu, chi ngân sách nhà nước 9 tháng đầu năm 2021 - Ảnh 1