[Infographics] Trên 29.000 doanh nghiệp thành lập mới trong quý I/2021

Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, trong quý I/2021, cả nước có 29,3 nghìn doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng số vốn đăng ký là 447,8 nghìn tỷ đồng và tổng số lao động đăng ký là 245,6 nghìn lao động.

[Infographics] Trên 29.000 doanh nghiệp thành lập mới trong quý I/2021 - Ảnh 1