[Infographics] Việt Nam thu hút hơn 22 tỷ USD vốn FDI trong 9 tháng đầu năm

T. Anh

Theo số liệu của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, tính đến ngày 20/9, tổng vốn đăng ký cấp mới, vốn đăng ký điều chỉnh và giá trị góp vốn, mua cổ phần, mua phần của nhà đầu tư nước ngoài đạt 22,15 tỷ USD, tăng 4,4% so với cùng kỳ năm ngoái.

[Infographics] Việt Nam thu hút hơn 22 tỷ USD vốn FDI trong 9 tháng đầu năm - Ảnh 1