Quyết định 2275/QĐ-TCHQ:

Kế hoạch hành động nâng cao hiệu quả hoạt động của cơ quan Hải quan


Ngày 12/7/2017, Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Ban hành Quyết định số 2275/QĐ-TCHQ kèm theo Kế hoạch hành động và Phụ lục phân công nhiệm vụ của Tổng cục Hải quan về nhiệm vụ, giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của cơ quan Hải quan nhằm cải thiện các chỉ số đánh giá ngành Hải quan năm 2017.

Quyết định nêu rõ mục tiêu không ngừng hoàn thiện, nâng cao hiệu quả hoạt động, quản lý của cơ quan Hải quan nhằm giảm thời gian và chi phí thực hiện ngang bằng với các nước ASEAN-4; Phấn đấu đạt mục tiêu tại Nghị quyết 19/NQ-CP ngày 6/2/2017.

Cải thiện chỉ số đánh giá mức độ hài lòng của doanh nghiệp đối với thực hiện thủ tục hành chính trong lĩnh vực hải quan theo từng lĩnh vực, từng chỉ tiêu cụ thể và các chỉ số đánh giá khác về ngành Hải quan; Cải thiện chất lượng quản lý điều hành, chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính lĩnh vực Hải quan.

Xây dựng kế hoạch và triển khai các hành động phải đảm bảo chi tiết, khả thi và có thể đánh giá kết quả theo chỉ tiêu đánh giá chất lượng sản phẩm đặt ra.
Quy định rõ trách nhiệm và nhiệm vụ của đơn vị chủ trì, đơn vị phối hợp; trách nhiệm của người đứng đầu trong triển khai hành động.
Quy định rõ việc tổ chức thực hiện, chế độ báo cáo, kiểm tra, giám sát nhằm đảm bảo thực hiện đúng yêu cầu, xác định kịp thời các vướng mắc phát sinh và đề xuất giải pháp xử lý hiệu quả...
Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Mời Quý độc giả xem nội dung cụ thể tại đây: Quyết định số 2275/QĐ-TCHQ.