Quyết định 1649/QĐ-TTg:

Kế hoạch thực hiện Hiệp định Thương mại biên giới giữa Việt Nam và Lào


Ngày 23/8/2016, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1649/QĐ-TTg kèm theo Kế hoạch thực hiện Hiệp định Thương mại biên giới giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào.

Theo Quyết định, Việt Nam tạo điều kiện thuận lợi cho Hiệp hội thương nhân hoạt động thương mại biên giới Việt Nam - Lào; tăng cường xúc tiến thương mại, đầu tư, du lịch; hỗ trợ các bộ, ngành liên quan hai nước cập nhật kịp thời các quy định mới của pháp luật hai nước liên quan đến hoạt động thương mại biên giới; xây dựng cơ chế kết nối thông tin trực tiếp giữa Thường trực Ban Chỉ đạo Thương mại biên giới với các cửa khẩu biên giới Việt - Lào...

Bộ Tài chính chủ trì hướng dẫn thực hiện chính sách thuế, phí và lệ phí; chỉ đạo Tổng cục Hải quan áp dụng các biện pháp đơn giản hóa thủ tục hành chính nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho thương nhân biên giới, cư dân biên giới của hai nước Việt Nam và Lào.

Mời Quý độc giả xem nội dung cụ thể tại đây: Quyết định số 1649/QĐ-TTg.