Kê khai, nộp thuế đối với hoạt động chuyển nhượng vốn


(Tài chính) Tổng cục Thuế vừa có Công văn số 3579/TCT-KK về việc kê khai, nộp thuế đối với hoạt động chuyển nhượng vốn.

Đây là công văn trả lời Công văn số 75/LHC-TC ngày 09/07/2012 của Công ty Cổ phần Thủy điện La Ngâu đề nghị hướng dẫn vướng mắc về kê khai và nộp thuế đối với hoạt động chuyển nhượng vốn của các cổ đông Công ty cổ phần Thủy điện La Ngâu.

Download nội dung văn bản trả lời của Tổng cục Thuế: CV-3579-TCT.pdf