04 hình thức nộp phí, lệ phí từ ngày 22/12/2022

04 hình thức nộp phí, lệ phí từ ngày 22/12/2022

Ngày 22/12/2022, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 74/2022/TT-BTC quy định về hình thức, thời hạn thu, nộp, kê khai các khoản phí, lệ phí thuộc thẩm quyền của Bộ Tài chính. Thông tư này cũng bãi bỏ 126 điều, khoản, điểm của các thông tư quy định thu phí, lệ phí do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành trước đó.
Chủ động phối hợp với các bộ, ngành trong chống thất thu thuế thương mại điện tử

Chủ động phối hợp với các bộ, ngành trong chống thất thu thuế thương mại điện tử

Nhằm quản lý hoạt động kinh doanh trên nền tảng số, cơ quan thuế các cấp đã sớm chủ động vào cuộc, phối hợp với các bộ, ngành liên quan chống thất thu thuế hoạt động kinh doanh này. Tuy nhiên, so với thu nhập và doanh thu khủng, số thuế nộp ngân sách nhà nước từ lĩnh vực kinh doanh thương mại điện tử (TMĐT) chưa tương xứng với tiềm năng phát triển, gây thất thu ngân sách nhà nước.
Trách nhiệm của chủ sở hữu sàn giao dịch thương mại điện tử trong việc kê khai, nộp thuế

Trách nhiệm của chủ sở hữu sàn giao dịch thương mại điện tử trong việc kê khai, nộp thuế

Bộ Tài chính vừa có Tờ trình số 195/TTr- BTC trình Chính phủ về việc sửa đổi một số điều của Nghị định số 126/2020/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế. Một trong những nội dung được Bộ Tài chính đề xuất sửa đổi là trách nhiệm của chủ sở hữu sàn giao dịch thương mại điện tử (TMĐT) trong việc kê khai, nộp thuế.