Kê khai và nộp thuế đối với nhà thầu nước ngoài?

Nghi Kiều

(Tài chính) Tổng cục Thuế vừa có Công văn số 3451/TCT-CS trả lời Công văn số 4308/CT-TTHT ngày 24/08/2012 của Cục Thuế tỉnh Kon Tum về việc kê khai, nộp thuế của nhà thầu nước ngoài.

Theo đó, việc kê khai, nộp thuế của nhà thầu nước ngoài do hồ sơ không có hợp đồng cụ thể nên Tổng cục Thuế có ý kiến về mặt nguyên tắc như sau:

Tại khoản 2 Điều 18 Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/2/2011 của Bộ Tài chính quy định về khai thuế GTGT, thuế TNDN đối với nhà thầu nước ngoài:

“ Khai thuế đối với trường hợp nộp thuế GTGT tính trực tiếp trên GTGT, nộp thuế TNDN theo tỷ lệ % tính trên doanh thu là loại khai theo lần phát sinh thanh toán tiền cho nhà thầu nước ngoài và khai quyết toán khi kết thúc hợp đồng nhà thầu.”

Trường hợp bên Việt Nam thanh toán cho Nhà thầu nước ngoài nhiều lần trong tháng thì có thể đăng ký khai thuế theo tháng thay cho việc khai theo từng lần phát sinh thanh toán tiền cho Nhà thầu nước ngoài.

Căn cứ theo quy định trên, trường hợp Nhà thầu nước ngoài (NTNN) nộp thuế GTGT theo phương pháp tính trực tiếp trên GTGT, nộp thuế TNDN theo tỷ lệ % tính trên doanh thu ký hợp đồng nhà thầu với bên Việt Nam, tại hợp đồng có quy định bên Việt Nam chi tả một khoản tiền tạm ứng theo tỷ lệ % giá trị hợp đồng cho NTNN thì bên Việt Nam có trách nhiệm khai, nộp thuế GTGT, thuế TNDN thay cho NTNN đối với số tiền tạm ứng này và khai quyết toán khi kết thúc hợp đồng nhà thầu.

Trường hợp bên Việt Nam tạm ứng cho Nhà thầu nước ngoài nhiều lần trong tháng thì có thể đăng ký khai thuế theo tháng thay cho việc khai theo từng lần phát sinh tạm ứng tiền cho nhà thầu nước ngoài.