Kết nối sản xuất và tiêu thụ nông sản trong khu vực kinh tế tập thể, hợp tác xã

Theo Khánh Trung/Báo Cần Thơ

Ngày 27/11, Tổ điều hành Diễn đàn thông tin kết nối sản xuất và tiêu thụ nông sản (Diễn đàn kết nối nông sản 970), Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) phối hợp Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn, các đơn vị liên quan tổ chức Diễn đàn trực tuyến “Kết nối gắn sản xuất với tiêu thụ nông sản khu vực kinh tế tập thể, hợp tác xã (HTX) trong điều kiện bình thường mới”.

Thu hoạch trái bắp tại HTX nông nghiệp Thân Thiện ở quận Thốt Nốt, TP Cần Thơ. Ảnh: KT
Thu hoạch trái bắp tại HTX nông nghiệp Thân Thiện ở quận Thốt Nốt, TP Cần Thơ. Ảnh: KT

Tại diễn đàn, các cơ quan chuyên môn thuộc Bộ NN&PTNT cùng các đơn vị, doanh nghiệp và HTX cung cấp nhiều thông tin và giải pháp hiệu quả nhằm kết nối, quảng bá xúc tiến tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp cho các HTX, trang trại nông nghiệp và nông dân; giới thiệu những công cụ, kinh nghiệm và đặc biệt là các giải pháp công nghệ hỗ trợ kết nối gắn sản xuất với tiêu thụ nông sản trong điều kiện bình thường mới.

Diễn đàn cũng đã cập nhật, cung cấp thông tin về hình hình hoạt động của khu vực kinh tế tập thể, nhất là các HTX nông nghiệp. Qua đó, đề xuất các giải pháp nhằm phát triển HTX và tăng cường liên kết giữa các HTX với doanh nghiệp trong sản xuất, tiêu thụ nông sản…

Thời gian qua, khu vực kinh tế tập thể, HTX đã có bước chuyển biến mạnh mẽ, phát triển cả về số lượng và chất lượng. Cả nước hiện có 18.300 HTX nông nghiệp. Nhiều HTX đã liên kết với doanh nghiệp trong sản xuất, kinh doanh, mở rộng thị trường tiêu thụ và tăng cường gắn kết theo chuỗi giá trị ngành hàng, giúp nâng cao chất lượng, sức cạnh tranh của sản phẩm…

Tuy nhiên, tốc độ tăng trưởng của khu vực kinh tế tập thể còn thấp so với khu vực kinh tế khác. Phần lớn các tổ chức kinh tế tập thể, HTX có quy mô nhỏ, sức cạnh tranh yếu và phát triển không đồng đều giữa các vùng miền, giữa lĩnh vực nông nghiệp và phi nông nghiệp.

HTX còn hạn chế về khả năng huy động nguồn lực để đầu tư sản xuất kinh doanh, số lượng HTX tăng nhưng số lượng thành viên còn ít, sự gắn kết lợi ích giữa các thành viên và HTX chưa cao…

Do vậy, khu vực kinh tế tập thể, nhất là các HTX nông nghiệp cần kịp thời có sự đổi mới, phát triển để đáp ứng nhu cầu cạnh tranh trong bối cảnh hội nhập sâu rộng với quốc tế và thời đại công nghệ 4.0.

Ðặc biệt, đại dịch COVID-19 đã và đang có những tác động sâu sắc đến khu vực kinh tế tập thể kinh tế tập thể và cả nền kinh tế nói chung, các HTX cần linh động đổi mới, sáng tạo trong sản xuất kinh doanh, tăng cường liên kết với doanh nghiệp và các bên liên quan để đảm bảo đầu ra sản phẩm và phát triển sản xuất bền vững.