Kinh nghiệm vận dụng kiểm toán hợp tác xã từ một số nước

Kinh nghiệm vận dụng kiểm toán hợp tác xã từ một số nước

Kinh tế tập thể là thành phần quan trọng trong nền kinh tế quốc dân, tỷ lệ đóng góp ước đạt 4% GDP của Việt Nam hiện nay, tuy nhiên, việc phát triển mô hình kinh tế tập thể nói chung, hợp tác xã nói riêng vẫn còn rất hạn chế so với mô hình doanh nghiệp, chưa tương xứng với tiềm năng và lợi thế. Dự thảo Luật Hợp tác xã sửa đổi nhấn mạnh, cần thiết phải đưa hoạt động kiểm toán vào mô hình kinh tế tập thể, hợp tác xã để nâng cao chất lượng, cải thiện hiệu quả hoạt động của loại hình này. Bài viết làm rõ vai trò của kiểm toán hợp tác xã và một số kinh nghiệm vận dụng kiểm toán hợp tác xã từ một số nước trên thế giới.
Tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể

Tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể

Chính phủ vừa có Nghị quyết 09/NQ-CP ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 16/6/2022, Hội nghị lần thứ năm, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới.
Chương trình hành động nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể

Chương trình hành động nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể

Ngày 02/2/2023, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 09/NQ-CP về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết 20-NQ/TW ngày 16/6/2022, Hội nghị lần thứ năm, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới.
Đẩy mạnh chuyển đổi số trong kinh tế tập thể

Đẩy mạnh chuyển đổi số trong kinh tế tập thể

Là hợp tác xã đầu tiên trên toàn quốc tiên phong về lĩnh vực công nghệ thông tin (CNTT), chuyển đổi số, sau 12 năm hoạt động, Hợp tác xã CNTT Huế đã có trên 100 sản phẩm và giải pháp về công nghệ, tập trung chủ yếu vào các lĩnh vực hoạt động của kinh tế tập thể.
Cơ hội phát triển thương hiệu và xúc tiến thương mại cho các hợp tác xã

Cơ hội phát triển thương hiệu và xúc tiến thương mại cho các hợp tác xã

Các hợp tác xã (HTX), Liên hiệp HTX, tổ hợp tác (THT), các doanh nghiệp liên kết của hệ thống Liên minh HTX Việt Nam, các doanh nghiệp đối tác nhu cầu liên kết sản xuất, kinh doanh với khu vực kinh tế tập thể, HTX; các tổ chức xúc tiến thương mại Việt Nam đã cùng quy tụ về Hội chợ xúc tiến thương mại cho các HTX khu vực miền Nam năm 2022.
Báo chí tích cực đồng hành cùng kinh tế tập thể

Báo chí tích cực đồng hành cùng kinh tế tập thể

Thời gian qua, báo chí đã không ngừng tuyên truyền về chủ trương đúng đắn của kinh tế tập thể, đồng thời, cũng phản ánh những mặt còn bất cập trong thực thi chính sách. Qua đó, vai trò của kinh tế tập thể được đánh giá đúng hơn, đầy đủ hơn, nhiều mô hình hợp tác xã mới ra đời, khu vực kinh tế tập thể ngày càng được nâng cao về quy mô,...
Hợp tác xã kiểu mới hoạt động đa dạng, đem lại hiệu quả kinh tế cao

Hợp tác xã kiểu mới hoạt động đa dạng, đem lại hiệu quả kinh tế cao

Sau 10 năm Luật Hợp tác xã (HTX) đi vào thực tiễn, các HTX trên địa bàn tỉnh Hải Dương đã hoạt động theo mô hình HTX kiểu mới, hoạt động đa dạng trên nhiều lĩnh vực, góp phần thay đổi tư duy sản xuất, đem lại hiệu quả kinh tế cao, tạo việc làm ổn định cho nhiều lao động địa phương.
Hỗ trợ, nhân rộng mô hình hợp tác xã kiểu mới hoạt động hiệu quả

Hỗ trợ, nhân rộng mô hình hợp tác xã kiểu mới hoạt động hiệu quả

Thực hiện Quyết định số 167/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án lựa chọn, hoàn thiện, nhân rộng mô hình hợp tác xã kiểu mới hiệu quả tại các địa phương trên cả nước giai đoạn 2021-2025 (Đề án), UBND TP. Hà Nội đã tiến hành lựa chọn các hợp tác xã (HTX) để hỗ trợ hoàn thiện, nhân rộng mô hình HTX kiểu mới hoạt động hiệu quả.
Thúc đẩy hợp tác xã chăn nuôi phát triển

Thúc đẩy hợp tác xã chăn nuôi phát triển

Thời gian qua, các hợp tác xã chăn nuôi ở một số địa phương trong cả nước đã có nhiều đổi mới, áp dụng các tiến bộ kỹ thuật hiện đại, hình thành những chuỗi liên kết gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm, đáp ứng nhu cầu của thị trường, được người tiêu dùng đánh giá tốt.