Kết quả tích cực trong quan hệ đối tác với doanh nghiệp

Theo customs.gov.vn

(Tài chính) Phát triển quan hệ đối tác Hải quan – Doanh nghiệp được xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh. Công tác triển khai phát triển mối quan hệ này đã được Hải quan tỉnh Quảng Ninh nỗ lực thực hiện trong thời gian qua và đang mang đến những kết quả tích cực.

Kết quả tích cực trong quan hệ đối tác với doanh nghiệp
Hội nghị đối thoại Hải quan – Doanh nghiệp năm 2014 vừa được Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh tổ chức. Nguồn: internet

Tổ tư vấn Hải quan – Doanh nghiệp là một trong những kênh kết nối, chia sẻ, hỗ trợ thông tin hiệu quả giữa cơ quan hải quan và cộng đồng doanh nghiệp. Để nâng cao hiệu quả hoạt động của Tổ tư vấn, trong Quý III/2014, Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh đã kiện toàn tổ chức, trong đó, Lãnh đạo Cục là Tổ trưởng và các thành viên đến từ các phòng: Giám sát quản lý về hải quan, Thuế xuất nhập khẩu; Lãnh đạo Chi cục phụ trách thủ tục hải quan và lãnh đạo đội thủ tục hàng hóa xuất nhập khẩu.

Đặc biệt, từ khi triển khai vận hành chính thức thủ tục hải quan điện tử trên Hệ thống VNACCS/VCIS, các thành viên Tổ tư vấn Hải quan – Doanh nghiệp tại các Chi cục trực thuộc Cục Hải quan tỉnh đã tập trung hỗ trợ doanh nghiệp trong quá trình làm thủ tục. Nhờ vậy, việc triển khai vận hành Hệ thống VNACCS/VCIS tại đơn vị đã đạt kết quả tích cực, thu hút trên 600 doanh nghiệp tham gia. Tính đến ngày 30/9/2014, 7/7 Chi cục trực thuộc đã thực hiện thông quan điện tử và làm thủ tục cho hơn 30.379 nghìn tờ khai (chiếm 98,82% tổng tờ khai), trị giá kim ngạch xuất nhập khẩu đạt 4,02 tỷ USD (chiếm 91,84% tổng kim ngạch).

Bên cạnh việc kiện toàn và phát huy hiệu quả hoạt động của Tổ tư vấn, để lắng nghe và giải đáp kịp thời khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp, ngày 17/10/2014, Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh đã tổ chức hội nghị đối thoại Hải quan – Doanh nghiệp. Hội nghị thu hút sự tham gia của hơn 50 doanh nghiệp thường xuyên có hoạt động xuất nhập khẩu qua địa bàn.

Thông qua hội nghị, Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh đã giới thiệu tới doanh nghiệp nội dung mới của các văn bản: Luật Hải quan năm 2014; Nghị định 187/2013/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại; Thông tư 94/2014/TT-BTC ngày 17/7/2014; Thông tư 126/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính… Qua đó, giúp doanh nghiệp thực hiện đúng chính sách, quy định pháp luật Nhà nước, hạn chế lỗi, sai sót mắc phải khi làm thủ tục hải quan.

Cục Hải quan Quảng Ninh cũng đã giới thiệu một số quy định liên quan đến hồ sơ doanh nghiệp và đề nghị các doanh nghiệp phối hợp với cơ quan hải quan trong việc cung cấp thông tin nhằm đảm bảo quyền lợi của doanh nghiệp và tạo thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu.

Đơn vị đã trả lời trực tiếp các vướng mắc và tiếp nhận các khó khăn, kiến nghị của doanh nghiệp liên quan đến việc thực hiện cơ chế, chính sách về quản lý thuế, xuất xứ và kinh doanh hàng hóa tạm nhập tái xuất, kho ngoại quan để đề xuất kịp thời với cấp trên sửa đổi, bổ sung cho phù hợp.

Bên cạnh đối thoại với doanh nghiệp tại các hội nghị thường niên, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh thường xuyên trao đổi thông tin và trực tiếp làm việc với các doanh nghiệp có số nộp ngân sách lớn. Qua đó kịp thời nắm bắt thông tin kế hoạch kinh doanh của doanh nghiệp nhằm xây dựng, dự báo thu ngân sách chính xác; đồng thời, hỗ trợ giải quyết khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp liên quan đến thủ tục hải quan đối với mặt hàng xăng, dầu nhập khẩu.

Việc thực hiện tốt mối quan hệ đối tác với doanh nghiệp đã tác động tích cực tới kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh. Đến hết ngày 15/10/2014, Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh thu nộp ngân sách nhà nước được 14.228,5 tỷ đồng, đạt 75,9% kế hoạch Bộ Tài chính giao năm 2014 (18.750 tỷ đồng); tăng 3% so với cùng kỳ năm 2013, đạt 73,3% so với số giao phấn đấu Tổng cục Hải quan giao (19.400 tỷ đồng).