Kết quả toàn diện trong lĩnh vực tài chính – ngân sách

BD (T/h)

Phát biểu tại Hội nghị Chính phủ với các địa phương ngày 28/12, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng cho biết, ước thu ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2018 vượt khoảng trên 80 nghìn tỷ đồng (trên 6%) so với dự toán.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng phát biểu tại Hội nghị.
Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng phát biểu tại Hội nghị.

Thu NSNN đạt xấp xỉ 1.397 nghìn tỷ đồng

Thông tin về kết quả đạt được trong lĩnh vực tài chính - ngân sách, Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng cho biết, năm 2018, Bộ Tài chính tiếp tục cơ cấu lại NSNN và nợ công theo Nghị quyết 07 của Bộ Chính trị và Nghị quyết 25 của Quốc hội, góp phần ổn định vĩ mô, tăng cường an ninh an toàn tài chính quốc gia.

Thứ nhất, về thu NSNN, đến trưa ngày 28/12/2018 đạt xấp xỉ 1.397 nghìn tỷ đồng, bằng 105,9% dự toán, trong đó thu NSTW đạt 103,4% dự toán, thu NSĐP đạt 109,3% dự toán.

Bộ trưởng cho biết, phối hợp các địa phương, chỉ đạo cơ quan thuế, hải quan làm việc tích cực, hỗ trợ các DN ngay từ những ngày đầu năm, đảm bảo thu đúng, thu đủ, thu kịp thời theo quy định; xử lý quyết liệt nợ đọng thuế, phấn đấu đưa số nợ thuế có khả năng thu hồi cuối năm 2018 về thấp hơn năm 2017.

Trên cơ sở đó, ước thu NSNN năm 2018 vượt khoảng trên 80 nghìn tỷ đồng (trên 6%) so dự toán. Cả thu NSTW và NSĐP đều vượt dự toán. Quy mô thu NSNN đạt trên 25% GDP, trong đó thu từ thuế, phí đạt trên 21% GDP.

Bên cạnh đó, tiếp tục quản lý chi ngân sách chặt chẽ, tiết kiệm, trong phạm vi dự toán; thực hiện điều chỉnh tăng 7% tiền lương cơ sở, lương hưu và trợ cấp ưu đãi người có công; siết chặt kỷ cương, kỷ luật tài chính - ngân sách theo Chỉ thị số 31/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Cơ cấu chi, theo Bộ trưởng, là đã chuyển dịch tích cực, tỷ trọng chi đầu tư phát triển đạt trên 27% GDP (mục tiêu là 25-26%); chi thường xuyên còn dưới 62% tổng chi NSNN (mục tiêu là dưới 64%).

Trong điều hành, Bộ đã chủ động sử dụng dự phòng để xử lý các vấn đề cấp bách phát sinh do thiên tai, bão lũ, dịch bệnh.

Về bội chi NSNN, nhờ sử dụng các khoản tăng thu, tiết kiệm chi, nên ước cả năm dưới 3,6% GDP (đã báo cáo Quốc hội là 3,67%).

“Nợ công tiếp tục được cơ cấu lại, nâng cao tính an toàn, bền vững tài chính quốc gia. Với việc thực hiện huy động trái phiếu Chính phủ theo tiến độ giải ngân vốn đầu tư, kết hợp với kiểm soát và giảm bội chi NSNN, nên dư nợ công đến hết năm 2018 ước thấp hơn 61% GDP (đã báo cáo Quốc hội là 61,4%GDP), nợ Chính phủ dưới 52% GDP (báo cáo Quốc hội là 52,1% GDP), nợ nước ngoài quốc gia khoảng 49,7% GDP”, Bộ trưởng cho biết.

Tuy nhiên, đối với chi đầu tư, Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng cho biết, mặc dù Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã có những chỉ đạo sát sao, liên tục, nhưng công tác giải ngân vốn đầu tư năm nay vẫn rất chậm. Ước đến 31/12/2018, giải ngân vốn NSNN mới đạt khoảng 66,6%.

Quy mô thị trường chứng khoán bằng khoảng 80% GDP

Kết quả nổi bật thứ hai, theo Bộ trưởng, năm 2018, ngành Tài chính đã đẩy mạnh công tác xây dựng và hoàn thiện thể chế, góp phần thể chế hóa các đường lối, chủ trương của Đảng, Nhà nước, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, quản lý, sử dụng hiệu quả NSNN, tài sản, nợ công, đổi mới khu vực DNNN, phát triển các thị trường tài chính, dịch vụ tài chính theo các nguyên tắc thị trường, phù hợp với các cam kết hội nhập quốc tế.

“Đến nay, quy mô thị trường chứng khoán (TTCK) bằng khoảng 80% GDP, tăng 13% so với cuối năm 2017 và đã vượt mục tiêu theo Nghị quyết của Quốc hội là đến năm 2020 đạt 70% GDP, từng bước trở thành kênh huy động vốn quan trọng cho nền kinh tế”, Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng nhấn mạnh.

Thứ ba, về nhiệm vụ cơ cấu lại DNNN, đã quản lý chặt chẽ việc định giá DN, chống thất thoát, tham nhũng trong CPH và thoái vốn; bán cổ phần lần đầu 21 DN thu về 21,6 nghìn tỷ đồng và thoái vốn thu về 18,3 nghìn tỷ đồng, thặng dư 18,2 nghìn tỷ đồng.

Tuy nhiên, Bộ trưởng cũng thừa nhận, tiến độ triển khai chưa đạt yêu cầu. “Theo kế hoạch, năm 2018 phải hoàn thành CPH ít nhất 85 DN. Nhưng tính đến ngày 20/12/2018, mới có 15 DN được cấp có thẩm quyền phê duyệt phương án CPH”.

Bộ trưởng cũng lưu ý, việc đăng ký, giao dịch niêm yết trên TTCK của các DN CPH chậm. Đến nay, còn 667 DN đã CPH nhưng chưa đăng ký giao dịch, niêm yết trên TTCK, ảnh hưởng tới mục tiêu đổi mới khu vực DNNN là tăng cường tính công khai, minh bạch, nâng cao hiệu quả quản trị DN.

Quang cảnh Hội nghị.
Quang cảnh Hội nghị.

Thứ tư, thực hiện Nghị quyết của Trung ương, năm 2018, Bộ Tài chính đã cắt giảm 536 đầu mối, trong khi vẫn đảm bảo hoạt động hiệu quả, thông suốt các hoạt động nghiệp vụ của ngành. Tính đến nay (tháng 12 năm 2018), đã thực hiện cắt giảm theo chỉ tiêu biên chế được giao là 3.488 biên chế (tương đương 4,7% so với năm 2015).

Thành tựu thứ năm là về quản lý thị trường, giá cả. “Trong năm qua, chúng tôi đã phối hợp chặt chẽ với Ngân hàng Nhà nước trong điều hành chính sách tài khóa và tiền tệ; đồng thời cũng phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương trong việc quản lý điều hành giá cả, sử dụng hợp lý các công cụ về thuế, quỹ bình ổn giá, lộ trình, mức độ điều chỉnh giá hàng hóa, dịch vụ Nhà nước còn quản lý nhằm đảm bảo yêu cầu kiềm chế lạm phát”, Bộ trưởng nói.

Năm 2019, phấn đấu thu NSNN vượt dự toán trên 3%

Tại hội nghị, Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng cho biết, thành công của năm 2018 là toàn diện và đáng ghi nhận, nhưng thách thức đặt ra cho năm 2019 còn rất lớn.

“Trong bối cảnh đó, chúng tôi hoàn toàn nhất trí với phương châm hành động Chính phủ đặt ra cho năm 2019 là "Kỷ cương, liêm chính, hành động, bứt phá, sáng tạo, phát triển", Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng khẳng định.

Trong triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và dự toán NSNN năm 2019, trước hết, Bộ trưởng ĐinhTiến Dũng đề nghị các bộ, ngành, cấp ủy, chính quyền địa phương tiếp tục tập trung bám sát Nghị quyết 07 của Bộ Chính trị và Nghị quyết 25 của Quốc hội, đẩy mạnh cơ cấu lại NSNN.

Cùng với việc tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho sản xuất - kinh doanh, cần tăng cường quản lý thu, chống buôn lậu, gian lận thương mại, chuyển giá, giảm nợ đọng thuế...; phấn đấu thu NS vượt dự toán trên 3%; bảo đảm mức động viên trên 23,5% GDP, tăng tỷ trọng thu từ thuế, phí lên trên 84%.

Bộ trưởng nhấn mạnh, về chi NSNN, quán triệt chủ trương tiết kiệm, chống lãng phí, tăng cường kỷ luật tài chính; nâng tỷ trọng chi đầu tư phát triển lên 27%-27,5%. Đồng thời kiên quyết khắc phục tình trạng giải ngân vốn đầu tư chậm; cơ cấu lại chi NSNN trong từng ngành, lĩnh vực trên cơ sở triển khai các Nghị quyết của Trung ương; giảm bội chi ngân sách xuống dưới 3,6% GDP; nợ công ở mức khoảng 61%GDP.

Thứ hai, khẩn trương trình Chính phủ ban hành các nghị định về tự chủ cho các đơn vị sự nghiệp công lập theo lĩnh vực; danh mục dịch vụ sự nghiệp công, quy hoạch mạng lưới; định mức kinh tế kỹ thuật,...; thực hiện lộ trình điều chỉnh giá gắn với việc nâng cao chất lượng dịch vụ, hỗ trợ các đối tượng chính sách và kiểm soát lạm phát.

Đẩy mạnh đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, tăng cường hiệu lực, hiệu quả của hệ thống chính trị, bộ máy nhà nước theo Nghị quyết số 18 Hội nghị Trung ương 6. Dự toán chi thường xuyên NSNN được bố trí theo đúng số biên chế của các cơ quan, đơn vị được cấp có thẩm quyền giao.

Thứ ba, thực hiện sắp xếp, cơ cấu lại DNNN theo đúng lộ trình đã được phê duyệt, gắn với việc đăng ký, niêm yết giao dịch trên TTCK, tăng cường công khai, minh bạch, đổi mới quản trị.

“Thực hiện Nghị quyết Quốc hội, trong năm 2019, Bộ Tài chính sẽ trình Chính phủ, trình Quốc hội ban hành Nghị quyết về quản lý và sử dụng nguồn thu CPH, thoái vốn nhà nước tại DN”, Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng thông tin.

Thứ tư, thực hiện quản lý chặt chẽ cung - cầu thị trường, bình ổn giá, chống đầu cơ tăng giá, chống buôn lậu, gian lận thương mại, sản xuất và tiêu thụ hàng giả, trước mắt là trong dịp Tết Nguyên đán.

Thứ năm, nâng cao kỷ luật, kỷ cương quản lý tài chính-ngân sách, kể cả trong thu-chi NSNN, đầu tư xây dựng cơ bản, quản lý sử dụng tài sản công, đất đai, tài nguyên, khoáng sản....

"Với tinh thần đổi mới, sáng tạo, chung sức, đồng lòng, năm 2019 tiếp tục là một năm ngành Tài chính thực hiện thắng lợi các mục tiêu và nhiệm vụ theo Nghị quyết của Đảng, Quốc hội" - Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng khẳng định.