Khai báo xuất xứ xăng dầu pha chế trong kho ngoại quan

Theo baohaiquan.vn

(Tài chính) Tổng cục Hải quan vừa có công văn tháo gỡ vướng mắc liên quan đến việc khai báo xuất xứ mặt hàng xăng dầu nhập khẩu (NK) vào nội địa sau khi được pha chế trong kho ngoại quan.

Kho ngoại quan xăng dầu Vân Phong.Nguồn: internet
Kho ngoại quan xăng dầu Vân Phong.Nguồn: internet
Theo đó, khi làm thủ tục NK hàng hóa, DN phải khai đầy đủ các nội dung trên tờ khai hải quan theo quy định, trong đó có thông tin về xuất xứ hàng hoá. Trường hợp DN có yêu cầu hưởng thuế suất ưu đãi đặc biệt theo FTAs, phải nộp C/O theo quy định. Đối với các trường hợp khác, DN tự khai và tự chịu trách nhiệm về xuất xứ hàng hóa (không phải nộp C/O).

Do xăng dầu là mặt hàng đặc thù và quy trình pha chế tại Việt Nam có thể không tạo ra xuất xứ Việt Nam theo quy định hiện hành, chính vì vậy Tổng cục Hải quan yêu cầu DN tự khai báo xuất xứ (căn cứ trên quy định tại Nghị định 19/2006/NĐ-CP năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về xuất xứ hàng hóa, Thông tư 08/2006/TT-BTM năm 2006 hướng dẫn cách xác định xuất xứ hàng hóa) và tổng số lượng NK phù hợp với xuất xứ và số lượng ghi trên tờ khai nhập kho ngoại quan.

Trường hợp lô hàng NK vào nội địa được pha chế từ xăng dầu có nguồn gốc xuất xứ từ nhiều nước khác nhau thì DN khai đại diện 1 nước tại ô xuất xứ hàng hóa trên tờ khai và khai báo xuất xứ các nước tại ô mô tả hàng hóa: “xăng dầu được pha chế từ xăng dầu có xuất xứ từ những nước … (trong đó ghi đầy đủ tên nước xuất xứ của các lô hàng xăng dầu đã dùng để pha chế)”. Bên cạnh đó, tại phần ghi chú trên tờ khai hải quan, DN khai báo “xăng/dầu được pha chế trong Kho xăng dầu ngoại quan Vân Phong”.

Ngoài các hướng dẫn trên, Tổng cục Hải quan hướng dẫn các thủ tục khác được thực hiện theo quy định hiện hành.