Khai mạc Kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa XIII

PV.

(Tài chính) Sáng nay, Kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa XIII chính thức khai mạc. Kỳ họp sẽ đưa ra bàn bạc và quyết hàng loạt nhiệm vụ quan trọng như cân nhắc sửa đổi Hiến pháp, bỏ phiếu tín nhiệm, điều chuyển nhân sự và tìm giải pháp vực dậy nền kinh tế đang khó khăn. Kỳ họp sẽ thông qua 10 dự án luật, trong đó có Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế Thu nhập doanh nghiệp.

 Khai mạc kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa 13. Ảnh: Tiến Dũng
Khai mạc kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa 13. Ảnh: Tiến Dũng
Kỳ họp sẽ khai mạc vào 9h sáng nay và kết thúc vào ngày 21/6/2013.  Trong hơn một tháng diễn ra, Quốc hội sẽ xem xét, cho ý kiến về dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 và 10 dự án luật khác.

Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 là nội dung quan trọng trong kỳ họp này. Quốc hội sẽ dành một ngày thảo luận ở tổ và hai ngày thảo luận trực tiếp tại hội trường (dự kiến vào 3-4 tháng 6). Hai buổi tại hội trường sẽ được phát thanh, truyền hình trực tiếp.

Kỳ họp này đặc biệt quan tâm, bàn bạc đến vấn đề kinh tế: đánh giá đúng thực trạng nền kinh tế, tìm giải pháp về thuế, đầu tư... nhằm hỗ trợ doanh nghiệp sản xuất kinh doanh, tạo công ăn việc làm và đảm bảo an sinh - xã hội.

Quốc hội xem xét miễn nhiệm chức danh Bộ trưởng Tài chính với ông Vương Đình Huệ, đã được điều chuyển sang làm Trưởng Ban Kinh tế Trung ương từ đầu năm 2013; và điều chuyển công việc với Tổng Kiểm toán Nhà nước Đinh Tiến Dũng. 

Cuối kỳ họp, Đại biểu QH sẽ tiến hành bỏ phiếu tín nhiệm với các chức danh do Quốc hội, Hội đồng nhân dân bầu hoặc phê chuẩn.

10 dự án Luật sẽ được thông qua tại kỳ họp này, gồm:
Luật Giáo dục quốc phòng - an ninh; Luật Khoa học và Công nghệ (sửa đổi); Luật Phòng, chống khủng bố; Luật Phòng, tránh giảm nhẹ thiên tai; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp; Luật Hòa giải cơ sở; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cư trú; Luật sửa đổi, bổ sung Điều 170 của Luật Doanh nghiệp và Luật Đất đai (sửa đổi).

.