Phiên họp thứ 24 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sắp khai mạc

Bảo Thương

Dự kiến, ngày 12/7/2023, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức khai mạc Phiên họp thứ 24. Diễn ra từ ngày 12-14/7/2023, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến cũng như xem xét, thông qua nhiều nội dung quan trọng.

Phiên họp thứ 23 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.
Phiên họp thứ 23 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Theo đó, ngay sau phát biểu khai mạc Phiên họp thứ 24 của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về việc tổng kết, rà soát việc thực hiện Nghị quyết liên tịch 525/2012/NQLT/UBTVQH13-ĐCTUBTWMTTQVN ngày 27/9/2012 về việc tiếp xúc cử tri của đại biểu Quốc hội.

Tại phiên họp lần này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật Đường bộ và dự án Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ; đặc biệt là tổng kết Kỳ họp thứ 5 và cho ý kiến bước đầu về việc chuẩn bị Kỳ họp thứ 6 của Quốc hội khóa XV.

Đồng thời, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng xem xét, thông qua dự thảo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 – 2030.

Ngoài ra, liên quan đến công tác giám sát, tại Phiên họp thứ 24, Ủy ban Thường vụ Quốc hội nghe báo cáo về kết quả giám sát bước đầu về chuyên đề giám sát về “Việc thực hiện Nghị quyết số 88/2014/QH13 và Nghị quyết số 51/2017/QH14 của Quốc hội về đổi mới chương trình, sách giáo khoa phổ thông”...