Khai mạc phiên họp thứ 27 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Theo mof.gov.vn

(Tài chính) Ngày 14/4, phiên họp thứ 27 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã diễn ra dưới dự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng.

Toàn cảnh phiên họp. Nguồn: mof.gov.vn
Toàn cảnh phiên họp. Nguồn: mof.gov.vn
Dự kiến phiên họp sẽ làm việc trong thời gian 10 ngày, bàn nhiều nội dung quan trọng để chuẩn bị cho Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIII diễn ra vào trung tuần tháng 5 tới.

Phiên họp này diễn ra trong 10 ngày (14-24/4), tập trung thảo luận về nhiều vấn đề quan trọng trong công tác xây dựng pháp luật.

Tại phiên họp, dự kiến Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về các nội dung: Ban hành Nghị quyết của Quốc hội về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông và Dự thảo Đề án đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông sau năm 2015; dự kiến chương trình hoạt động giám sát của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội năm 2015; dự kiến về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2015, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh khóa XIII và năm 2014 của Quốc hội.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng sẽ cho ý kiến về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 35 Quốc hội khóa XIII về việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, Hội đồng nhân dân bầu hoặc phê chuẩn; dự thảo Nghị quyết về việc các cơ quan của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội, đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp tiếp công dân; tiếp nhận, xử lý đơn, thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh và giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Đặc biệt, trong phiên họp này, Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về một số nội dung quan trọng do Bộ Tài chính chủ trì thực hiện và soạn thảo liên quan đến quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2012; Luật Ngân sách Nhà nước (sửa đổi); Luật Đầu tư, quản lý vốn Nhà nước đầu tư tại doanh nghiệp; về về việc ban hành Nghị định về hoạt động kinh doanh casino.

Phiên họp này,Thường vụ Quốc hội cũng sẽ cho ý kiến về việc gia nhập Công ước về quyền lợi quốc tế đối với trang thiết bị di động và Nghị định thư về các vấn đề cụ thể đối với trang thiết bị tàu bay (Công ước và Nghị định thư Cape Town)...

Về công tác xây dựng pháp luật, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ dành thời gian thảo luận về các dự án Luật: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Dạy nghề; Luật Tổ chức Quốc hội (sửa đổi); Luật Công an nhân dân (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam; Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi hành án dân sự; Luật Doanh nghiệp; Luật tổ chức Tòa án nhân dân (sửa đổi); Luật Đầu tư (sửa đổi); Luật Hộ tịch; Luật Căn cước công dân.