Khai mạc Phiên họp thường kỳ tháng 5 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Bảo Thương

Sáng 9/5/2023, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của  Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội khai mạc Phiên họp thứ 23. Phiên họp diễn ra trong 4 ngày làm việc từ 9-12/5/2023.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu khai mạc Phiên họp thường kỳ lần thứ 23 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu khai mạc Phiên họp thường kỳ lần thứ 23 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Phát biểu khai mạc Phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết, Phiên họp thường kỳ lần thứ 23 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội là phiên họp cuối cùng để chuẩn bị cho Kỳ họp thứ 5 của Quốc hội, dự kiến sẽ khai mạc của ngày 22/5/2023 tới. Tại Phiên họp, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét và cho ý kiến đối với 13 nội dung lớn dự kiến trình Quốc hội xem xét quyết định tại Kỳ họp thứ 5.

Về công tác lập pháp, Chủ tịch Quốc hội cho hay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về 3 dự án luật và 2 dự thảo nghị quyết của Quốc hội; xem xét đề nghị xây dựng dự án Luật Chuyển đổi giới tính.

Đối với dự án Luật Đất đai (sửa đổi), sau khi Quốc hội cho ý kiến lần đầu tại Kỳ họp thứ 4, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã có nghị quyết để Chính phủ và các cơ quan, tổ chức hữu quan tổ chức lấy ý kiến của Nhân dân về dự án Luật rất quan trọng này. Theo Báo cáo của Chính phủ và các cơ quan hữu quan, đã có trên 12 triệu lượt ý kiến của Nhân dân đóng góp về dự án Luật Đất đai (sửa đổi). Dự kiến tại Phiên họp này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ dành 1/2 ngày làm việc để tiếp tục cho ý kiến đối với dự án Luật Đất đai (sửa đổi).

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội tập trung quan tâm cho ý kiến những nội dung lớn như chủ trương thể chế hóa Nghị quyết số 18-NQ/TW về các chính sách pháp luật về đất đai hiện nay, cũng như một số vấn đề lớn, khó như vấn đề về tài chính đất đai và phương pháp định giá đất; việc sửa đổi các luật khác có liên quan như thế nào nhất là các dự án luật đang được trình Quốc hội để bảo đảm đồng bộ của hệ thống pháp luật.

Đối với dự án Luật các tổ chức tín dụng (sửa đổi), Chủ tịch Quốc hội yêu cầu Ủy ban Thường vụ Quốc hội nghiên cứu cho ý kiến về sự cần thiết sửa đổi, bổ sung các nội dung căn cứ vào thực tiễn hoạt động của các ngân hàng thương mại, các tổ chức tín dụng hiện nay, việc tái cơ cấu, xử lý các tổ chức tín dụng yếu kém, xử lý nợ xấu, xử lý tình trạng sở hữu chéo; quản lý tài sản đảm bảo; vấn đề thanh tra, kiểm tra, giám sát; những nội dung cần luật hóa từ Nghị quyết số 42/2017/QH14 của Quốc hội...

Tại Phiên họp này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng cho ý kiến về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam và Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam; dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 85/2014/QH13 ngày 28/11/2014 về việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, Hội đồng nhân dân bầu hoặc phê chuẩn...

Liên quan các vấn đề kinh tế - xã hội, Chủ tịch Quốc hội cho biết, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về báo cáo đánh giá bổ sung kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2022; tình hình triển khai thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2023.

Bên cạnh đó, các báo cáo của Chính phủ về kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2022; báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước năm 2021; báo cáo tài chính nhà nước năm 2021 cũng được Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến tại phiên họp lần này.

Quang cảnh Phiên họp.
Quang cảnh Phiên họp.

Bên cạnh đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc chuẩn bị kỳ họp thứ 5 của Quốc hội; cho ý kiến về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP. Hồ Chí Minh; Tham gia ý kiến dự thảo báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân gửi đến Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV; cho ý kiến về báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri gủi đến Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV...

Với khối lượng công việc lớn của Phiên họp và thời gian khẩn trương, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị từng Ủy viên Thường vụ Quốc hội phát huy tinh thần từ đầu khóa đến nay nghiên cứu kỹ không chỉ lĩnh vực mình phụ trách mà còn góp ý cho cả những lĩnh vực liên quan để đóng góp chung vào công tác của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; các cơ quan của Chính phủ, cơ quan hữu quan cần phải bám sát lịch trình, cung cấp tài liệu kịp thời, cử cán bộ có trách nhiệm tham dự các cuộc họp để đảm bảo cho chất lượng của phiên họp đạt kết quả tốt nhất.

Ngay sau phát biểu khai mạc của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn điều hành nội dung thảo luận về báo cáo đánh giá bổ sung kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2022; tình hình triển khai thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2023.