Khẩn trương rà soát, đề xuất điều chỉnh giảm phí, lệ phí cho đối tượng chịu ảnh hưởng dịch COVID-19

Việt Hoàng

Thông tin từ Văn phòng Chính phủ cho biết, theo đề xuất của Bộ Tài chính và ý kiến thống nhất của Bộ Tư pháp, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái vừa có ý kiến về việc rà soát giảm phí, lệ phí để tháo gỡ khó khăn cho đối tượng chịu ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Ngày 15/11, Văn phòng Chính phủ đã có Văn bản số 8374/VPCP-KTTH về ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Lê Minh Khái gửi các bộ, cơ quan ngang bộ yêu cầu về việc khẩn trương rà soát, đề xuất điều chỉnh giảm mức thu các khoản phí, lệ phí thuộc ngành, lĩnh vực quản lý, gửi Bộ Tài chính để xem xét.

Cụ thể, văn bản nêu rõ, Bộ Tài chính đã có công văn số 12312/BTC-CST ngày 27/10/2021 và Công văn số 12698/BTC-BTC ngày 5/11/2021 trình Chính phủ đề nghị rà soát giảm phí, lệ phí để tháo gỡ khó khăn cho đối tượng chịu ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Bên cạnh đó, Bộ Tư pháp cũng đã có Văn bản số 4056/BTP-DSKT ngày 3/11/2021 thống nhất với đề xuất của Bộ Tài chính.

Trước đề xuất của Bộ Tài chính và ý kiến thống nhất của Bộ Tư pháp, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái đồng ý áp dụng trình tự, thủ tục rút ngọn theo quy định Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật đối với việc xây dựng, ban hành các Thông tư giảm phí, lệ phí để hỗ trợ cho doanh nghiệp, người dân và các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 theo Nghị quyết số 63/NQ-CP ngày 29/6/2021 của Chính phủ.

Đồng thời, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái giao các bộ, cơ quan ngang bộ khẩn trương rà soát, đề xuất điều chỉnh giảm mức thu các khoản phí, lệ phí (bao gồm cả các khoản phí, lệ phí đã giảm trong năm 2021) thuộc ngành, lĩnh vực quản lý, gửi Bộ Tài chính để xem xét, ban hành theo thẩm quuyền và quy định của pháp luật để tiếp tục hỗ trợ kịp thời cho doanh nghiệp, người dân và các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 theo Nghị quyết số 63/NQ-CP ngày 29/6/2021 của Chính phủ.