Xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân thiếu trách nhiệm, làm cản trở giải ngân vốn đầu tư công

Xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân thiếu trách nhiệm, làm cản trở giải ngân vốn đầu tư công

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái yêu cầu, việc chuẩn bị đầu tư dự án và thực hiện đầu tư phải triển khai sớm để giải phóng mặt bằng, di dời công trình hạ tầng kỹ thuật có liên quan; đồng thời, có chế tài xử lý nghiêm khắc các chủ đầu tư, Ban quản lý dự án, tổ chức, cá nhân thiếu trách nhiệm, làm chậm tiến độ giao vốn và giải ngân vốn đầu tư công...
Tính toán hiệu quả trong triển khai giao vốn kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025

Tính toán hiệu quả trong triển khai giao vốn kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025

Phát biểu tại cuộc họp với các bộ, ngành về Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 còn lại chưa phân bổ diễn ra ngày 15/8, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái nhấn mạnh, kế hoạch đầu tư công trung hạn được thực hiện trong 5 năm, do vậy số vốn còn lại chưa phân bổ, căn cứ tình hình, mục tiêu, nhu cầu của dự án Chính phủ cân nhắc, tính toán kỹ lưỡng trong việc triển khai thực hiện.
Chính phủ thông qua Dự thảo Báo cáo về tình hình xử lý nợ theo Nghị quyết 94/2019/QH14

Chính phủ thông qua Dự thảo Báo cáo về tình hình xử lý nợ theo Nghị quyết 94/2019/QH14

Ngày 12/4/2022, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái đã ký ban hành Nghị quyết số 53/NQ-CP thông qua Dự thảo Báo cáo của Chính phủ về tình hình xử lý nợ theo Nghị quyết số 94/2019/QH14 của Quốc hội quy định khoanh nợ tiền thuế, xóa nợ tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp đối với người nộp thuế không còn khả năng nộp ngân sách nhà nước.
Đảm bảo đủ nguồn cung đối với từng mặt hàng thiết yếu

Đảm bảo đủ nguồn cung đối với từng mặt hàng thiết yếu

Đây là yêu cầu của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái - Trưởng Ban Chỉ đạo điều hành giá của Chính phủ tại cuộc họp với một số bộ ngành, địa phương về công tác điều hành giá một số mặt hàng quan trọng, thiết yếu diễn ra chiều ngày 14/3.
 Khẩn trương rà soát, đề xuất điều chỉnh giảm phí, lệ phí cho đối tượng chịu ảnh hưởng dịch COVID-19

Khẩn trương rà soát, đề xuất điều chỉnh giảm phí, lệ phí cho đối tượng chịu ảnh hưởng dịch COVID-19

Thông tin từ Văn phòng Chính phủ cho biết, theo đề xuất của Bộ Tài chính và ý kiến thống nhất của Bộ Tư pháp, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái vừa có ý kiến về việc rà soát giảm phí, lệ phí để tháo gỡ khó khăn cho đối tượng chịu ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.