Khẩn trương xuất cấp trang thiết bị dự trữ hỗ trợ miền Trung ứng phó với bão lũ


Tổng cục Dự trữ Nhà nước yêu cầu các cục dự trữ nhà nước xuất khẩn cấp các trang thiết bị dự trữ quốc gia cho các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam và Hà Tĩnh ứng phó với bão lũ.

Tổng cục Dự trữ Nhà nước khẩn trương xuất cấp trang thiết bị dự trữ hỗ trợ miền Trung ứng phó với bão lũ.
Tổng cục Dự trữ Nhà nước khẩn trương xuất cấp trang thiết bị dự trữ hỗ trợ miền Trung ứng phó với bão lũ.

Nhằm kịp thời hỗ trợ đồng bào miền Trung khắc phục hậu quả thiên tai, mưa lũ, ngay sau khi Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định số 1629/QĐ-TTg về việc xuất trang thiết bị từ nguồn dự trữ quốc gia hỗ trợ các tỉnh miền Trung, trong ngày 20/10/2020, Tổng cục Dự trữ Nhà nước đã ban hành Quyết định số 667/QĐ-TCDT giao các cục dự trữ nhà nước khu vực thực hiện xuất khẩn cấp các trang thiết bị dự trữ quốc gia cho các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam và Hà Tĩnh theo đúng số lượng, danh mục hàng dự trữ quốc gia được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Tổng cục Dự trữ Nhà nước yêu cầu các cục dự trữ nhà nước khu vực phải hoàn thành công tác xuất cấp hỗ trợ cho các tỉnh miền Trung trước ngày 31/10/2020. Trong đó, xuất hỗ trợ cho tỉnh Quảng Bình 05 bộ xuồng cao tốc các loại, gồm: 01 bộ ST-1.200 (DT4), 01 bộ ST-750 (DT3), 01 bộ - ST660 (DT2) và 02 bộ ST-450 (DT1); 136 bộ nhà bạt cứu sinh các loại, gồm: 76 bộ loại 16,5 m2; 55 bộ loại 24,75 m2; 05 bộ loại 60,0 m2; 7.260 chiếc phao cứu sinh các loại, gồm: 4.800 chiếc phao áo, 2.000 chiếc phao tròn và 460 chiếc bè nhẹ cứu sinh.

Xuất hỗ trợ cho tỉnh Quảng Trị 03 bộ xuồng cao tốc các loại, gồm: 01 bộ ST-750 (DT3); 01 bộ ST-660 (DT2) và 01 bộ ST-450 (DT1); 20 bộ nhà bạt cứu sinh loại 24,5 m2; Phao cứu sinh các loại 4.100 chiếc, gồm: 2.000 chiếc phao áo, 2.000 chiếc phao tròn và 100 chiếc bè nhẹ cứu sinh.

Xuất hỗ trợ cho tỉnh Thừa Thiên Huế 03 bộ xuồng cao tốc các loại, gồm: 01 bộ ST-750 (DT3), 01 bộ ST-660 (DT2) và 01 bộ ST-450 (DT1); Nhà bạt cứu sinh các loại: 28 bộ, gồm: 10 bộ loại 16,5 m2; 10 bộ loại 24,75 m2; 8/10 bộ loại 60,0 m2; Phao cứu sinh các loại 3.030 chiếc, gồm: 2.000 chiếc phao áo, 1.000 chiếc phao tròn và 30 chiếc bè nhẹ cứu sinh; Máy phát điện loại 30KVA: 02 bộ.

Xuất hỗ trợ cho tỉnh Quảng Nam 05 bộ xuồng cao tốc các loại, gồm: 02 bộ ST-750 (DT3); 02 bộ ST-660 (DT2) và 01 bộ ST-450 (DT1); 30 bộ nhà bạt cứu sinh các loại, gồm: 10 bộ loại 16,5 m2, 10 bộ loại 24,75 m2, 10 bộ loại 60,0 m2; Phao cứu sinh các loại 3.030 chiếc, gồm: 2.000 chiếc phao áo, 1.000 chiếc phao tròn và 30 chiếc bè nhẹ cứu sinh; Máy phát điện loại 30KVA: 02 bộ.

Xuất hỗ trợ cho tỉnh Hà Tĩnh 04 bộ xuồng cao tốc các loại, gồm: 01 bộ xuồng DT3, 01 bộ xuồng DT2, 02 bộ DT1; 166 chiếc bè nhẹ cứu sinh; 5.560 chiếc phao áo cứu sinh; Nhà bạt cứu sinh các loại 200 bộ, gồm: 100 bộ loại 24,75 m2; 100 bộ loại 16,5 m2; 04 bộ máy phát điện, gồm: 03 bộ máy phát điện loại 30 KVA và 01 bộ máy phát điện loại 136-150 KVA.

Cùng ngày, Tổng cục Dự trữ Nhà nước cũng có văn bản số 1532/TCDT-QLHDT đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh: Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế và Quảng Nam khẩn trương có kế hoạch phân bổ, tiếp nhận; đồng thời, chỉ đạo đơn vị được giao nhiệm vụ tiếp nhận trang thiết bị phối hợp chặt chẽ với các cục dự trữ nhà nước khu vực để kịp thời tiếp nhận số trang thiết bị dự trữ quốc gia được hỗ trợ để các địa phương khắc phục hậu quả thiên tai, mưa lũ.

Bên cạnh đó, Tổng cục Dự trữ Nhà nước cũng yêu cầu các cục dự trữ nhà nước khu vực chuẩn bị sẵn sàng về nhân lực và trang thiết bị dự trữ quốc gia để triển khai xuất cấp ngay sau khi có kế hoạch tiếp nhận của các địa phương theo đúng quy trình về xuất cấp, giao nhận, phân phối, sử dụng hàng dự trữ quốc gia xuất để cứu trợ, hỗ trợ, viện trợ và quản lý kinh phí đảm bảo cho công tác xuất cấp, giao nhận hàng để cứu trợ, hỗ trợ, viện trợ theo quy định.