Khánh Hoà: Đẩy mạnh hoạt động đo lường hỗ trợ doanh nghiệp

Phạm Nga

Trong những năm qua, hoạt động đo lường ở tỉnh Khánh Hòa đã có nhiều khởi sắc, bám sát nhu cầu của xã hội, phục vụ đắc lực cho yêu cầu phát triển của Tỉnh.

Toàn tỉnh có 12 tổ chức thực hiện hoạt động kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường.
Toàn tỉnh có 12 tổ chức thực hiện hoạt động kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường.

Theo Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Khánh Hòa, toàn Tỉnh hiện có 12 tổ chức thực hiện hoạt động kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường.

Nhờ đó, đã bảo đảm độ chính xác của các phương tiện đo, kết quả phép đo trong mua bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ, đặc biệt là các hàng hóa, dịch vụ thiết yếu của đời sống như: điện năng, xăng dầu, khí, nước sạch, vàng bạc, dịch vụ vận tải hành khách bằng taxi… Đồng thời, hạn chế tối đa việc phát sinh khiếu kiện giữa các tổ chức, cá nhân trong mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ nêu trên.

Hoạt động kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm về đo lường trực tiếp bảo đảm độ chính xác của các phương tiện đo, kết quả phép đo trong quan trắc môi trường đã giúp các doanh nghiệp trong tỉnh chủ động kiểm soát chất thải gây ô nhiễm môi trường từ hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, bảo vệ môi trường.

Trong lĩnh vực y tế, trang thiết bị y tế có chức năng đo được kiểm định, hiệu chuẩn chính xác đã trực tiếp giúp bác sĩ, nhân viên y tế trong phòng ngừa, chẩn đoán, điều trị chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe người dân…

Trên địa bàn tỉnh, hệ thống chuẩn đo lường trong hoạt động kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm đã và đang dần thay đổi để đáp ứng xu hướng phát triển phương tiện đo thông minh.

Triển khai Đề án ''Tăng cường, đổi mới hoạt động đo lường hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế giai đoạn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030'' theo Quyết định số 996/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, năm 2022, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Khánh Hòa đã mời 7 doanh nghiệp tham gia; phổ biến, hướng dẫn cho hơn 184 doanh nghiệp hoạt động trong các lĩnh vực kiểm định, thử nghiệm, kinh doanh xăng dầu, vàng trang sức, đồng hồ đo nước lạnh ...  thực hiện các quy định của pháp luật về tiêu chuẩn đo lường chất lượng.

Bên cạnh đó, Chi cục cũng đã phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức nhiều cuộc kiểm tra về đo lường trong kinh doanh xăng dầu, vàng trang sức, đồng hồ đo nước lạnh… nhằm đảm bảo quyền lợi người tiêu dùng, ngăn chặn các hành vi gian lận thương mại.

Thời gian tới, Chi cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng Khánh Hoà tiếp tục phối hợp với các sở, ngành liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố phát triển cơ sở vật chất, hạ tầng dịch vụ kỹ thuật đo lường theo hướng đồng bộ, hiện đại, đáp ứng hội nhập quốc tế và nhu cầu doanh nghiệp.

Đồng thời, tập trung xây dựng và triển khai hiệu quả chương trình bảo đảm đo lường tại doanh nghiệp; tăng cường hoạt động đo lường gắn chặt với hoạt động doanh nghiệp...