Dần hình thành phong trào về đảm bảo đo lường trong cộng đồng doanh nghiệp

Linh Nguyễn

Hiện nay, các doanh nghiệp đã tăng cường kiểm soát chất lượng sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ; kiểm soát phát thải ra môi trường; ô nhiễm môi trường. Từ đó, sẽ dần hình thành một phong trào về đảm bảo đo lường trong cộng đồng doanh nghiệp.

Thông qua Chương trình đảm bảo đo lường nhiều doanh nghiệp sẽ tìm ra các giải pháp về đo lường để giảm chi phí sản xuất, tiết kiệm nguyên vật liệu,...
Thông qua Chương trình đảm bảo đo lường nhiều doanh nghiệp sẽ tìm ra các giải pháp về đo lường để giảm chi phí sản xuất, tiết kiệm nguyên vật liệu,...

Trong thực tế, muốn biết được chất lượng của sản phẩm đều phải thông qua hoạt động đo, kiểm, thử. Hoạt động này đều phải thực hiện thông qua phương tiện đo, chuẩn đo lường, phương pháp đo và hệ thống đo... Như vậy, muốn đảm bảo chất lượng, nâng cao chất lượng sản phẩm phải đảm bảo về đo lường.

Theo Tổng cục Đo lường chất lượng, các doanh nghiệp thuộc “Danh mục ngành, lĩnh vực sản xuất, kinh doanh trọng tâm cần tăng cường, đổi mới hoạt động đo lường đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” của Quyết định số 3807/QĐ-BKHCN ngày 18/12/2019 và nội dung theo “Hướng dẫn xây dựng và triển khai thực hiện Chương trình đảm bảo đo lường tại doanh nghiệp” ban hành kèm theo Quyết định số 510/QĐ-BKHCN ngày 17/3/2021  có thể thấy rõ ý nghĩa của việc xây dựng và áp dụng chương trình đảm bảo đo lường thông qua mục tiêu đạt được như: Tiết kiệm vật tư, tài nguyên, nhiên liệu, nhân công, giảm thất thoát, giảm giá thành sản phẩm, dịch vụ...

Bên cạnh đó, các doanh nghiệp cũng tăng cường kiểm soát chất lượng sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ; kiểm soát phát thải ra môi trường; ô nhiễm môi trường... Trong đó, tập trung vào một số lĩnh vực như: Sản xuất dược phẩm; sản xuất hóa chất cơ bản; sản xuất phân bón và hợp chất Nitơ; chế biến, bảo quản nông sản, thuỷ sản; hoạt động quan trắc môi trường, khí tượng thủy văn, đo đạc bản đồ; hoạt động kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường…).

Đồng thời, góp phần bảo đảm an toàn, bảo vệ sức khỏe cộng đồng, bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm (ví dụ: Trong lĩnh vực y tế, trang thiết bị y tế có chức năng đo dược kiểm định, hiệu chuẩn chính xác đã trực tiếp giúp bác sỹ, nhân viên y tế trong phòng ngừa, chẩn đoán, điều trị chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe người dân…).

Thực tế cho thấy, việc nâng cao năng lực sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, nâng cao năng lực cạnh tranh doanh nghiệp để tham gia chuỗi cung ứng sản phẩm, hàng hóa toàn cầu. Thông qua việc hoạt động kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm về đo lường đã giúp các doanh nghiệp duy trì độ chính xác của các phương tiện đo, các kết quả đo trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, tiết kiệm nguyên vật liệu, giảm giá thành, tăng cường sức cạnh tranh của hàng hóa và của doanh nghiệp trên thị trường trong nước cũng như trong quá trình tham gia chuỗi cung ứng hàng hóa toàn cầu. Như vậy, đo lường đóng góp quan trọng cho sự phát triển kinh tế – xã hội, hội nhập kinh tế quốc tế, đồng thời hỗ trợ đắc lực làm tiền đề cho việc tiếp cận cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0.

Để đảm bảo đo lường tại doanh nghiệp thì doanh nghiệp và người tiêu dùng cần nhận thức được vai trò của đo lường trong sản xuất, kinh doanh đảm bảo chất lượng sản phầm hàng hóa, dịch vụ, tích cực tham gia vào các nhiệm vụ thuộc Đề án 996/QĐ-TTg về tăng cường, đổi mới hoạt động đo lường hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế giai đoạn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, nhất là Chương trình đảm bảo đo lường tại doanh nghiệp.

Cơ quan nhà nước cùng đồng hành và cùng chia sẻ với doanh nghiệp và người tiêu dùng để nghiên cứu cơ chế chính sách tạo điều kiện thuận lợi và hỗ trợ doanh nghiệp tham gia Đề án 996 về tăng cường, đổi mới hoạt động đo lường hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế giai đoạn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

Thông qua Chương trình đảm bảo đo lường nhiều doanh nghiệp sẽ tìm ra các giải pháp về đo lường để giảm chi phí sản xuất, tiết kiệm nguyên vật liệu, giảm tổn thất điện năng, giảm khí phát thải, sử dụng hiệu quả trong sản xuất, kinh doanh, giảm giá thành sản phẩm, nâng cao năng lực cạnh tranh để từng bước đưa sản phẩm của Việt Nam vươn ra thị trường quốc tế.

Kì vọng rằng, thời gian tới, sẽ dần hình thành một phong trào về đảm bảo đo lường trong cộng đồng doanh nghiệp để đáp ứng với sự hội nhập mạnh mẽ về kinh tế toàn cầu.