Kho bạc Nhà nước công bố tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 10/2021

Mai Anh

Kho bạc Nhà nước vừa thông báo về tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 10/2021. Cụ thể, tỷ giá hạch toán giữa VND và USD là 1 USD = 23.123 VND. Đây là tỷ giá hạch toán kế toán và báo cáo thu chi ngoại tệ áp dụng thống nhất trên phạm vi cả nước…

Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Thông báo số 5023/TB-KBNN ngày 30/9/2021 của Kho bạc Nhà nước nêu rõ, tỷ giá hạch toán kế toán và báo cáo thu, chi ngoại tệ tháng 10/2021 thống nhất trên phạm vi toàn quốc giữa VND với USD là 1 USD = 23.123 VND.

Tỷ giá hạch toán giữa VND với các ngoại tệ khác của tháng 10/2021, cụ thể: 1 EURO (tiền chung châu Âu) = 27.204 VND; 1 GBP (Bảng Anh) = 31.675 VND; 1 AUD (Đô la Australia) = 16.878 VND; 1 JPY (Yên Nhật) = 210 VND; 1 CNY (Nhân dân tệ) = 3.574 VND; 1 HKD (Đô la Hồng Kông) = 2.968 VND...

Tỷ giá trên được áp dụng trong việc quy đổi và hạch toán thu, chi ngân sách nhà nước bằng ngoại tệ kể cả các khoản thu hiện vật có gốc bằng ngoại tệ; quy đổi và hạch toán sổ sách kế toán Kho bạc Nhà nước.

Kho bạc Nhà nước đề nghị các cơ quan tài chính, Kho bạc Nhà nước các tỉnh, thành phố và các đơn vị thụ hưởng ngân sách nhà nước căn cứ vào tỷ giá này để hạch toán và báo cáo thu chi ngoại tệ theo chế độ quy định.

Tỷ giá hạch toán giữa VND với các ngoại tệ khác của tháng 10/2021, cụ thể: 1 EURO (tiền chung châu Âu) = 27.204 VND; 1 GBP (Bảng Anh) = 31.675 VND; 1 AUD (Đô la Úc) = 16.878 VND; 1 JPY (Yên Nhật) = 210 VND; 1 CNY (Nhân dân tệ) = 3.574 VND; 1 HKD (Đô la Hồng Kông) = 2.968 VND...