Kho bạc Nhà nước công bố tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 10/2022

Minh Anh

Kho bạc Nhà nước mới đây đã công bố tỷ giá hạch toán kế toán và báo cáo thu chi ngoại tệ tháng 10/2022, áp dụng thống nhất trên phạm vi cả nước.

Ảnh minh họa. Nguồn Internet
Ảnh minh họa. Nguồn Internet

Tại Thông báo số 4892/TB-KBNN ngày 30/9/2022 về tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 10/2022, Kho bạc Nhà nước thông báo, tỷ giá hạch toán kế toán và báo cáo thu, chi ngoại tệ tháng 10/2022 áp dụng thống nhất trên phạm vi cả nước như sau: Tỷ giá hạch toán giữa đồng Việt Nam với đôla Mỹ (USD) là 1 USD = 23.285 đồng.

Tiếp đến là tỷ giá hạch toán giữa VND với một số ngoại tệ khác trong tháng 10/2022 được thực hiện như sau:

1 EURO (tiền chung châu Âu) = 23.148 VND

1 GBP (bảng Anh) = 26.713 VND

1 AUD (đô la Úc) = 15.695 VND

1 JPY (Yên Nhật) = 163 VND

1 CNY (Nhân dân tệ) = 3.336 VND

1 HKD (đôla Hồng Kông) = 2.964 VND…

Tỷ giá trên được áp dụng trong các nghiệp vụ như: quy đổi và hạch toán thu, chi ngân sách nhà nước bằng ngoại tệ; quy đổi và hạch toán kế toán của Kho bạc Nhà nước.

KBNN đề nghị các cơ quan tài chính, KBNN các tỉnh, thành phố và các đơn vị thụ hưởng ngân sách nhà nước căn cứ vào tỷ giá được thông báo để hạch toán và báo cáo thu chi ngoại tệ theo chế độ quy định.