Kho bạc Nhà nước điều chỉnh tăng kế hoạch phát hành trái phiếu chính phủ năm 2014

Theo infonet.vn

(Tài chính) Tổng khối lượng trái phiếu chính phủ (TPCP) kế hoạch huy động năm 2014 sau điều chỉnh là 232.000 tỷ đồng. Cơ cấu TPCP huy động cũng thay đổi theo hướng tăng vay dài hạn, giảm vay ngắn hạn.

Theo tin công bố của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội – HNX, Kho bạc Nhà nước thông báo điều chỉnh kế hoạch phát hành các loại TPCPnăm 2014 nhằm thực hiện nhiệm vụ huy động vốn cho ngân sách nhà nước và cho đầu tư phát triển năm. Cụ thể:

Tổng khối lượng trái phiếu phát hành năm 2014 là 232.000 tỷ đồng, tương đương tăng thêm 22.000 tỷ đồng so với kế hoạch cũ. 

Loại TPCP huy động cũng được điều chỉnh theo hướng giảm vay nợ ngắn hạn. Cụ thể, TPCP loại kỳ hạn dưới 1 năm kế hoạch mới huy động 26.000 tỷ đồng, giảm 14.000 tỷ đồng; TPCP kỳ hạn 2 năm kế hoạch huy động mới là 34.000 tỷ đồng, giảm 11.000 tỷ đồng.

Kho bạc Nhà nước điều chỉnh tăng kế hoạch phát hành trái phiếu chính phủ năm 2014 - Ảnh 1Kho bạc Nhà nước điều chỉnh tăng kế hoạch phát hành trái phiếu chính phủ năm 2014 - Ảnh 2


Chi tiết loại TPCP kế hoạch huy động năm 2014 như sau:

Chỉ tiêu năm 2014

KH điều chỉnh (tỷ đồng)

Kế hoạch cũ (tỷ đồng)

Tăng thêm (tỷ đồng)

< 1 năm

26.000

40.000

- 14.000

2 năm

34.000

55.000

- 11.000

3 năm

65.000

60.000

+ 5.000

5 năm

67.000

40.000

+ 27.000

10 năm

30.000

10.000

+ 20.000

15 năm

10.000

5.000

+ 5.000

Theo thống kê, từ đầu năm đến giữa tháng 8/2014, Kho bạc Nhà nước đã đấu thầu thành công hơn 150.000 tỷ đồng TPCP.